AP2: GJØDSLING

Arbeidspakke 2: Gjødsling

 

Veksthusproduksjon er en intensiv produksjon med tilsvarende intensiv bruk av plantenæringsstoffer. Resirkulering av gjødselvann i veksthus, er nødvendige for å unngå tap av næringsstoffer. For å unngå fare for spredning av sykdommer, trenges godt og noen ganger dyrt utstyr til rensing. Alternativt tenker vi at det kunne vært mulig å danne en biologisk likevekt i rotmiljøet, som kan hindre at sykdommer i å utvikler seg. Veksthusprodusenter i Norge, bruker allerede biologiske bekjempelser mot sykdommer og skadedyr i luften. Det finnes også muligheter for å tilsette biologiske stoffer, som kan styrke planter mot sykdommer og fremmer veksten av plantene. Men disse skal testes først.

 

Veksthusproduksjon finner vi ofte i områder med intensivt landbruk. I disse områdene, er det ofte et overskudd av organiske næringsstoffer. Bruk av organiske næringsstoffer til produksjon av veksthusgrønnsaker, vil kunne bli en vinn-vinn situasjon.

Resirkulering

Resirkulering med orgenisk gjødsel ( Organoponics)

Hovedsponsor

Prosjektleder

Samarbeidspartnere

BIOFRESH

 

Bio økonomisk produksjon av ferske veksthusgrønnsaker i Norge

 

KONTAKTADRESSE

 

 

BioFresh
v/Michel Verheul
NIBIO Særheim
Postvegen 213
4353 Klepp Stasjon

 

FØLG OSS