OM BIOFRESH

BIOFRESH: FREMTIDENS MATPRODUKSJON? 

Vi trenger mer mat i verden. Produksjonen må opp, uten at klima tar skade av det. Helsemyndigheter påpeker viktigheten av frukt og grønt, mens Norge ligger på jumboplassen i forbruk av ferske grønnsaker. Samtidig er mulighetene til å produsere ferske norske grønnsaker i Norge utmerket. Norske veksthusprodusenter oppnår høyeste avlinger i verden med produkter av god kvalitet. Men veksthusproduksjon er intensiv og kostbart og krever energi. Nye teknologiske utviklinger gjør det mulig å redusere bruk av energi med over 75%. Et veksthus er en solfanger som mottar mer energi enn den brukes i løpet av et år. Norske veksthusgrønnsaker i lukkede systemer er fremtiden.

Visjonen er å:
Produsere og omsette ferske, sunne norske veksthusgrønnsaker av høy kvalitet, året rundt.
Produsere på en bærekraftig måte, dvs:
–   Uten bruk av fossil energi
–   Uten bruk av kjemiske plantevernmidler
–   Uten CO2 utslipp
–   Uten svinn
Lønnsomhet for både produsenter, konsumenter og omsetningsledd.

Forskningsrådet har gitt 34 millioner kroner til et tverrfaglig forskningsprosjekt om Bio-økonomisk veksthusproduksjon i Norge (BioFresh). NIBIO Særheim ved Forsker Michel Verheul er prosjekteier og samarbeider med Universitetet i Stavanger, Nofima, Plantchem, Norsk Gartnerforbund, NMBU på Ås, ISS Facility Services AS, Wageningen UR i Nederland og Hasselt Universitet i Belgia.

Hovedmål med prosjektet er å:
– Øke kunnskap om bærekraftige, lukkede produksjonssystemer i veksthus.
– Forbedre matsikkerheten.
– Intensivere produksjonene, øke lønnsomheten og redusere klimabelastning.
– Stimulere konsumet av trygge og sunne grønnsaker av høy kvalitet.

I prosjektet, skal moderne tekniske hjelpemidler for overvåkning av plantevekst og styring av veksthusklima testes i et nytt veksthus på Særheim. Vi vil teste effekter av ulike energioptimaliserende tiltak, og bygge et system til resirkulering av organiske næringsstoffer. Grønnsakene skal kvalitetstestes bl.a. i kantiner. Resultatene brukes til å beregne både lønnsomhet og bærekraft av framtidas veksthusproduksjon.

Bioøkonomisk produksjon av ferske veksthusgrønnsaker i norgs, BioFresh

Prosjektet er organisert i fem arbeidspakker:

Hovedsponsor

Prosjektleder

Samarbeidspartnere

BIOFRESH

 

Bio økonomisk produksjon av ferske veksthusgrønnsaker i Norge

 

KONTAKTADRESSE

 

 

BioFresh
v/Michel Verheul
NIBIO Særheim
Postvegen 213
4353 Klepp Stasjon

 

FØLG OSS