AP1: FOTOSYNTESE

Arbeidspakke 1: Fotosyntese

Fotosyntese er grunnleggende for plante produksjon. CO2 og vann (H2O) blir ved hjelp av lysenergi dannet om til sukker (CH2O)n. Plantene bruker sukker både som byggekloss og som energikilde for å vokse. Høy fotosyntesehastighet over lang tid vil øke mengde tørrstoff. Sammen med høy vannopptak vil det øke produksjonen.

I prosjektet bruker vi avansert utstyr for å måle fotosyntesehastighet, vannopptak og fordampning. Vi bruker ny teknologi for å registrere hvordan klimafaktorer som lys, temperatur, CO2 og luftfuktighet påvirker plantenes vekst og utvikling. Utstyret blir først testet i klimarom og veksthus ved NIBIO Særheim. Deretter kan utstyret brukes for å forbedre produksjon i individuelle (kommersielle) veksthus.

Dyrking i semi-lukket veksthus, hvor luftelukene er mest mulig igjen, vil utgjøre en dramatisk endring i vekstforholdene til plantene sammenlignet med det tradisjonelle produksjonsmåte. Noen endringer vil være positiv og noen endringer vil være negativ. Avansert utstyr og beregningsmodeller vil hjelpe til å finne et nytt optimum som vil føre til høyere produksjon og bedre kvalitet med bruk av mindre energi.

Optimization of basic factors of photosynthesis

Photosynthesis and Main Environmental Factors in Protected Crops

Hovedsponsor

Prosjektleder

Samarbeidspartnere

BIOFRESH

 

Bio økonomisk produksjon av ferske veksthusgrønnsaker i Norge

 

KONTAKTADRESSE

 

 

BioFresh
v/Michel Verheul
NIBIO Særheim
Postvegen 213
4353 Klepp Stasjon

 

FØLG OSS