Et glimt inn i prosjektet: Optimalisering i norsk vekstproduksjon

sep 11, 2018

Et glimt inn i prosjektet: Optimalisering i norsk vekstproduksjon Katrine Røed Meberg, Norsk Gartnerforbund   Tomater er sunt, godt og kvaliteten på norske tomater er høy. Ikke nok med det, norske tomater produseres på en bærekraftig måte.   Hovedutfordringene for norsk produksjon ligger i konkurransesituasjonen med mye og billig import. Priskonkurranse er tøft, og for at norsk tomat skal få en større andel av markedet må vi bli enda bedre på løsninger som bidrar til å holde produksjonen oppe og kostnadene nede. Samtidig, gjelder krav om topp tomatkvalitet fundamentert på gode klima- og miljøløsninger i produksjonen.   I prosjektet Biofresh er forskerne godt i gang med å forske på nettopp denne oppgaven. De har som mål å finne svar på hvordan vi kan øke norsk tomatproduksjon og samtidig reduserte kostnadene. Økt kunnskap om plantenes vekst, utvikling og reaksjoner på ytre forhold som lys, CO2, vann og næringsstoffer skal bidra til at gartnerne skal kunne optimalisere produksjonen og få større avling.   Det forskes blant annet på smartere bruk av energi med mindre utslipp. Det forskes på bruk av LED-lys, fotosyntese og transpirasjon. Basert på resultatene utvikles hypoteser for optimalisering i produksjonen. Forskerne i prosjektet peker på mange fortrinn ved produksjon i veksthus der en har større mulighet til å regulere og kontrollere vekstforholdene, og utvide sesongene. De viser også til at produksjonsformen gir lavere risiko for angrep av skadegjørere, samt bedre kontroll på, og mer optimal bruk av næringsstoffer og vann.   Vi skal følge forskerne fremover og venter spent på resultatene fra dette store prosjektet. Veksthusforskningen er viktig og bærekraftig produksjon i veksthus vil bidra til økt selvforsyning i Norge. Når resultater fra prosjektet kommer vil det gi produsentene økt kunnskap og således kunne styrke deres konkurransekraft. Kunnskapen om optimalisering i veksthusproduksjon av tomat vil også kunne ha overføringsverdi til andre kulturer og således favne mange andre veksthusprodusenter etter hvert.  

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

15 − 13 =