AP5: FORMIDLING

Arbeidspakke 5: Formidling

Det er viktig at informasjon skal inspirere andre forskere og vil kommer til nytte for norske produsenter, rådgivere, gründere, omsetningsledd, matindustrien og konsumenter.

Prosjektet har et sterkt vitenskapelig grunnlag, som sikres i prosjektsamarbeidet og oppbygging av et internt nettverk. Gjennom nettsiden formidles resultatene både intern, til andre forskere, og ekstern, til interesserte og allmennheten.

Oppbygging av kunnskap hos deltakende produsenter organiseres gjennom nettverksgrupper (Kontaktperson: Henk Maessen: henk.maessen@nibio.no). Grupper av produsenter med samme type kultur registrerer ukentlig plantetilvekst, energiforbruk, vannforbruk mm. Registreringer blir satt i system for å sammenligne. Resultatene er utgangspunkt for diskusjon (annenhver uke) og kan føre til justering og forbedring i produksjon hos individuelle produsenter.

Oppbygging av kunnskap i matindustrien organiseres i samarbeid med kantiner, hvor endringer utprøves over en viss periode (Kontaktperson: Geir Håbesland: geir@brandgarden.no).

Formidling til norske produsenter og myndigheter sikres gjennom tett samarbeid med Norsk Gartnerforbund (Kontaktperson: Katrine Røed Meberg: katrine.meberg@gartnerforbundet.no).

Prosjektgruppen er åpen for kontakter og avtaler med industrinæringen med hensyn til utvikling og testing av nytt teknisk utstyr, som kan utgjøre en forskjell i en bærekraftig norsk veksthusproduksjon (Kontaktperson: Michel Verheul: michel.verheul@nibio.no). Det er undertegnet samarbeidsavtaler med diverse industripartnere.

Hovedsponsor

Prosjektleder

Samarbeidspartnere

BIOFRESH

 

Bio økonomisk produksjon av ferske veksthusgrønnsaker i Norge

 

KONTAKTADRESSE

 

 

BioFresh
v/Michel Verheul
NIBIO Særheim
Postvegen 213
4353 Klepp Stasjon

 

FØLG OSS