biofresh: bio økonomisk produksjon av norske veksthus grønnsaker

FREMTIDENS MATPRODUKSJON I VEKSTHUS

 

Vi trenger mer mat i verden. Produksjonen må opp, uten at klima tar skade av det. Helsemyndigheter påpeker viktigheten av frukt og grønt, mens Norge ligger på jumboplassen i forbruk av ferske grønnsaker. Samtidig er mulighetene til å produsere ferske norske grønnsaker i Norge utmerket. Norske veksthusprodusenter oppnår høyeste avlinger i verden med produkter av god kvalitet. Men veksthusproduksjon er intensiv og kostbart og krever energi. Nye teknologiske utviklinger gjør det mulig å redusere bruk av energi med over 75%. Et veksthus er en solfanger som mottar mer energi enn den brukes i løpet av et år. Norske veksthusgrønnsaker i lukkede systemer er fremtiden.

 

Visjonen er å:
Produsere og omsette ferske, sunne norske veksthusgrønnsaker av høy kvalitet, året rundt.
Produsere på en bærekraftig måte, dvs:

–   Uten bruk av fossil energi
–   Uten bruk av kjemiske plantevernmidler
–   Uten CO2 utslipp
–   Uten svinn
–   Lønnsomhet for både produsenter, konsumenter og omsetningsledd.

 

Forskningsrådet har gitt 34 millioner kroner til et tverrfaglig forskningsprosjekt om Bio-økonomisk veksthusproduksjon i Norge (BioFresh). NIBIO Særheim ved Forsker Michel Verheul er prosjekteier og samarbeider med Universitetet i Stavanger, Nofima, Plantchem, Norsk Gartnerforbund, NMBU på Ås, ISS Facility Services AS, Wageningen UR i Nederland og Hasselt Universitet i Belgia.

 

Hovedmål med prosjektet er å:
– Stimulere konsumet av trygge og sunne grønnsaker av høy kvalitet.
– Intensivere produksjonene, øke lønnsomheten og redusere klimabelastning.
– Forbedre matsikkerheten.
– Øke kunnskap om bærekraftige, lukkede produksjonssystemer i veksthus.

 

I prosjektet, skal moderne tekniske hjelpemidler for overvåkning av plantevekst og styring av veksthusklima testes i et nytt veksthus på Særheim. Vi vil teste effekter av ulike energioptimaliserende tiltak, og bygge et system til resirkulering av organiske næringsstoffer. Grønnsakene skal kvalitetstestes bl.a. i kantiner. Resultatene brukes til å beregne både lønnsomhet og bærekraft av framtidas veksthusproduksjon.

NYHETER

www.biofresh.no, Bilde: Cornelius Munkvik/Stavanger Aftenblad , NASJONAL SATSNING PÅ VEKSTHUSFORSKNING

Pressemelding – Nasjonal satsning på veksthusforskning

BIONÆRs programstyre i Norges forskningsråd, har bevilget drøyt 34 millioner kroner til prosjektet: ‘Bioøkonomisk produksjon av ferske veksthusgrønnsaker (2016-2019)’, som ledes av Michel Verheul ved NIBIO Særheim.

PUBLIKASJONER OG RESULTATER

Hva skal til for at du velger sunn mat i kantinen?

Hva skal til for at du velger sunn mat i kantinen?

Slik gikk det til da forskerne undersøkte hva som skulle til for å få kontorarbeidere og skoleungdommer til å spise sunne, norske råvarer. Hvordan får man ungdommer til å spise mer sunn mat, som sjømat og grønnsaker til lunsj?

Hovedsponsor

Prosjektleder

Samarbeidspartnere

BIOFRESH

 

Bio økonomisk produksjon av ferske veksthusgrønnsaker i Norge

 

KONTAKTADRESSE

 

 

BioFresh
v/Michel Verheul
NIBIO Særheim
Postvegen 213
4353 Klepp Stasjon

 

FØLG OSS