biofresh: bio økonomisk produksjon av norske veksthus grønnsaker

 

FREMTIDENS MATPRODUKSJON I VEKSTHUS

 

Vi trenger mer mat i verden. Produksjonen må opp, uten at klima tar skade av det. Helsemyndigheter påpeker viktigheten av frukt og grønt, mens Norge ligger på jumboplassen i forbruk av ferske grønnsaker. Samtidig er mulighetene til å produsere ferske norske grønnsaker i Norge utmerket. Norske veksthusprodusenter oppnår høyeste avlinger i verden med produkter av god kvalitet. Men veksthusproduksjon er intensiv og kostbart og krever energi. Nye teknologiske utviklinger gjør det mulig å redusere bruk av energi med over 75%. Et veksthus er en solfanger som mottar mer energi enn den brukes i løpet av et år. Norske veksthusgrønnsaker i lukkede systemer er fremtiden.

 

Visjonen er å:
Produsere og omsette ferske, sunne norske veksthusgrønnsaker av høy kvalitet, året rundt.
Produsere på en bærekraftig måte, dvs:

–   Uten bruk av fossil energi
–   Uten bruk av kjemiske plantevernmidler
–   Uten CO2 utslipp
–   Uten svinn
–   Lønnsomhet for både produsenter, konsumenter og omsetningsledd.

 

Forskningsrådet har gitt 34 millioner kroner til et tverrfaglig forskningsprosjekt om Bio-økonomisk veksthusproduksjon i Norge (BioFresh). NIBIO Særheim ved Forsker Michel Verheul er prosjekteier og samarbeider med Universitetet i Stavanger, Nofima, Plantchem, Norsk Gartnerforbund, NMBU på Ås, ISS Facility Services AS, Wageningen UR i Nederland og Hasselt Universitet i Belgia.

 

Hovedmål med prosjektet er å:
– Stimulere konsumet av trygge og sunne grønnsaker av høy kvalitet.
– Intensivere produksjonene, øke lønnsomheten og redusere klimabelastning.
– Forbedre matsikkerheten.
– Øke kunnskap om bærekraftige, lukkede produksjonssystemer i veksthus.

 

I prosjektet, skal moderne tekniske hjelpemidler for overvåkning av plantevekst og styring av veksthusklima testes i et nytt veksthus på Særheim. Vi vil teste effekter av ulike energioptimaliserende tiltak, og bygge et system til resirkulering av organiske næringsstoffer. Grønnsakene skal kvalitetstestes bl.a. i kantiner. Resultatene brukes til å beregne både lønnsomhet og bærekraft av framtidas veksthusproduksjon.

NYHETER

Bilde av et drivhus og tomater. www.biofresh.no

BioFresh Webinars 17 and 24 June 2021

Our BioFresh project is running to its end. As announced, we will present our results in two final webinars. I’m very pleased that we are able to present a wide range of interesting topics and will thank all contributors for their willingness in giving a presentation.

Michel Verheul. Biofresh prosjektet. www.biofresh.no

Planning our next project meeting

Our next project meeting for all project members will be in Sandnes, Norway on the 9th and 10th of May, as announced. The meeting starts at 08.30 (both days) and ends the 10th at 16.00h. We will use the first day to inform each other about our results so far and to visit the Research Greenhouse at Særheim. There will be time for informal discussions.

Et glimt inn i prosjektet: Optimalisering i norsk vekstproduksjon www.biofresh.no

Et glimt inn i prosjektet: Optimalisering i norsk vekstproduksjon

Hovedutfordringene for norsk produksjon ligger i konkurransesituasjonen med mye og billig import. Priskonkurranse er tøft, og for at norsk tomat skal få en større andel av markedet må vi bli enda bedre på løsninger som bidrar til å holde produksjonen oppe og kostnadene nede. Samtidig, gjelder krav om topp tomatkvalitet fundamentert på gode klima- og miljøløsninger i produksjonen.

www.biofresh.no Måling av plantevekst

Måling av plantevekst

Måleutstyret registrerer endinger på minuttbasis. Denne nøyaktigheten gir oss mulighet å studere miljøeffekter som endringer i CO2 konsentrasjonen i luften, belysningsstyrke, daglengde, lyskvalitet, temperatur, luftfuktighet, næringsmengde og -sammensetning over tid.

cherrytomater Foto: nofima

MØRKERØDE CHERRYTOMATER, TAKK!

Smaker mørkerøde cherrytomater bedre enn de som er lysere i fargen? Hvilken rolle spiller tomatens farge når kantinegjester velger mat? Vi har testet responsen på cherrytomater i ulike farger, og hvordan ulike rødfarger ble oppfattet.

www.biofresh.no, Bilde: Cornelius Munkvik/Stavanger Aftenblad , NASJONAL SATSNING PÅ VEKSTHUSFORSKNING

Pressemelding – Nasjonal satsning på veksthusforskning

BIONÆRs programstyre i Norges forskningsråd, har bevilget drøyt 34 millioner kroner til prosjektet: ‘Bioøkonomisk produksjon av ferske veksthusgrønnsaker (2016-2019)’, som ledes av Michel Verheul ved NIBIO Særheim.

PUBLIKASJONER OG RESULTATER

Bilde av et drivhus og tomater. www.biofresh.no

BioFresh Webinars 17 and 24 June 2021

Our BioFresh project is running to its end. As announced, we will present our results in two final webinars. I’m very pleased that we are able to present a wide range of interesting topics and will thank all contributors for their willingness in giving a presentation.

Biofresh

Det er mange ulike dyrkningsforsøk som gjøres i dette 4-årige BIOFRESH-prosjektet.
En del av forsøkene og utprøvingene gjøres i forskningssenterets veksthusanlegg parallelt med forsøk i kommersielle veksthusanlegg.

. https://doi.org/10.1007/s10337-019-03719-8, Sample Preparation and Analysis of Tomato Pectin Monomers

Sample Preparation and Analysis of Tomato Pectin Monomers

A protocol for pectin monomer analysis is reported. It consists of hydrolysis, derivatization with 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone (PMP) followed by UHPLC-analysis. A combination of enzymatic and acidic hydrolysis improved the yield of released aldoses.

Salatbar, www.biofresh.no

Inntak av grønnsaker i norske kantiner med salatbarer

Lunsjkaféer og deres salatbarer er en viktig arena for salg og forbruk av grønnsaker, inkludert urter. En stor norsk kantineoperatør hadde en omsetning på mer enn syv tusen tonn ferske grønnsaker i 2016, med salat, tomat, potet, kål og paprika som den viktigste arten.

Hva skal til for at du velger sunn mat i kantinen?

Hva skal til for at du velger sunn mat i kantinen?

Slik gikk det til da forskerne undersøkte hva som skulle til for å få kontorarbeidere og skoleungdommer til å spise sunne, norske råvarer. Hvordan får man ungdommer til å spise mer sunn mat, som sjømat og grønnsaker til lunsj?

Hovedsponsor

Prosjektleder

Samarbeidspartnere

BIOFRESH

 

Bio økonomisk produksjon av ferske veksthusgrønnsaker i Norge

 

KONTAKTADRESSE

 

 

BioFresh
v/Michel Verheul
NIBIO Særheim
Postvegen 213
4353 Klepp Stasjon

 

FØLG OSS