BioFresh Webinars 17 and 24 June 2021

Our BioFresh project is running to its end. As announced, we will present our results in two final webinars. I’m very pleased that we are able to present a wide range of interesting topics and will thank all contributors for their willingness in giving a presentation.

Biofresh

Det er mange ulike dyrkningsforsøk som gjøres i dette 4-årige BIOFRESH-prosjektet.
En del av forsøkene og utprøvingene gjøres i forskningssenterets veksthusanlegg parallelt med forsøk i kommersielle veksthusanlegg.

Sample Preparation and Analysis of Tomato Pectin Monomers

A protocol for pectin monomer analysis is reported. It consists of hydrolysis, derivatization with 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone (PMP) followed by UHPLC-analysis. A combination of enzymatic and acidic hydrolysis improved the yield of released aldoses.

Inntak av grønnsaker i norske kantiner med salatbarer

Lunsjkaféer og deres salatbarer er en viktig arena for salg og forbruk av grønnsaker, inkludert urter. En stor norsk kantineoperatør hadde en omsetning på mer enn syv tusen tonn ferske grønnsaker i 2016, med salat, tomat, potet, kål og paprika som den viktigste arten.

Hva skal til for at du velger sunn mat i kantinen?

Slik gikk det til da forskerne undersøkte hva som skulle til for å få kontorarbeidere og skoleungdommer til å spise sunne, norske råvarer. Hvordan får man ungdommer til å spise mer sunn mat, som sjømat og grønnsaker til lunsj?