Biofresh

Det er mange ulike dyrkningsforsøk som gjøres i dette 4-årige BIOFRESH-prosjektet.
En del av forsøkene og utprøvingene gjøres i forskningssenterets veksthusanlegg parallelt med forsøk i kommersielle veksthusanlegg.