Et glimt inn i prosjektet: Optimalisering i norsk vekstproduksjon

Hovedutfordringene for norsk produksjon ligger i konkurransesituasjonen med mye og billig import. Priskonkurranse er tøft, og for at norsk tomat skal få en større andel av markedet må vi bli enda bedre på løsninger som bidrar til å holde produksjonen oppe og kostnadene nede. Samtidig, gjelder krav om topp tomatkvalitet fundamentert på gode klima- og miljøløsninger i produksjonen.